Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Deelname aan de activiteiten betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Inschrijven en betaling

Je kan je inschrijven via info@limetreeisland.be of telefonisch op het nr +32 (0)497406807.

Yogalessen: De lessen kunnen per keer betaald worden of via een beurtenkaart (staat steeds vermeld bij elke les). De betaling gebeurt ter plaatse bij de eerste les in cash of via overschrijving BE 42 0689 0686 5454 (breng een prinsscreen mee van betaling)

Yogakampjes: De deelnemer is pas definitief ingeschreven na betaling van het volledige bedrag op in de inschrijvingsmail genoemd rekeningnummer. Dit dient te gebeuren ten laatste 10 dagen na inschrijving via mail. Na de inschrijving via mail behoudt u 10 dagen een plaats gereserveerd. Pas na de betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat de volgende kosten: materiaal, accommodatie, degelijke begeleiding, lunch, drank, tussendoortjes, verzekering. De activiteiten vinden plaats tussen de op de website aangegeven uren, gelieve tijdig aanwezig te zijn. Wanneer de deelnemer het kamp vroegtijdig moet verlaten omwille van ziekte, ongeval,.. kan geen terugbetaling meer gebeuren.
De activiteiten vinden plaats tussen 9u-16u30, dus graag tijdig aanwezig zijn. Voor opvang na 16u30 kan limetreeisland extra kosten aanrekenen.

Samenwerking met Lime tree Island
Lime tree island werkt graag mee aan projecten wanneer een workshop /project wordt geannuleerd is Lime Tree genoodzaakt om de helft van het afgesproken bedrag in rekening te brengen.
Het niet tijdig betalen van facturen binnen de 10 werkdagen kan Lime tree Island een herinneringskost aanrekenen van 15 euro per factuur.

Annulering door Limetreeisland

Wanneer Limetreeisland het kamp moet annuleren, wordt de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Bij dergelijke annulering heeft de deelnemer recht op de volledige terugbetaling van de som. Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd.

In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een activiteit wijzigt. Limetreeisland zal steeds trachten een waardig alternatief aan te bieden.

Diefstal

Limetreeisland kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies/en of schade aan de meegebrachte persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Limetreeisland adviseert geen dure voorwerpen mee te brengen naar het kamp/les.

Foto's

Limetreeisland neemt tijdens de kampen/les foto's van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto's worden gebruikt voor website, publiciteit, flyers etc. Indien u niet wenst dat een foto van uzelf/zoon/dochter voor deze doeleinden worden gebruikt dient u dit schriftelijk te melden. Uiteraard zullen wij dit respecteren.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Lime Tree Island sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer voor opzet of grove schuld in hoofde van Lime Tree Island en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar deelnemer ten gevolge van een doen of nalaten van Lime Tree Island. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.

Foto's:

Limetreeisland neemt tijdens de kampen/les foto's van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto's worden gebruikt voor website, publiciteit, flyers etc. Indien u niet wenst dat een foto van uzelf/zoon/dochter voor deze doeleinden worden gebruikt dient u dit schriftelijk te melden. Uiteraard zullen wij dit respecteren.

Ongevallen en aansprakelijkheid

Limetreeisland is niet verantwoordelijk voor blessures, lichamelijke letsel of gebeurtelijke ongevallen. Hiervoor kan jezelf een verzekering afsluiten bij je verzekeringsagent/mutualiteit.

Bij lichamelijke klachten, is het raadzaam een arts te raadplegen alvorens deel te nemen aan de lessen.
Tijdens de kampen wenst Limetreeisland steeds op de hoogte gebracht te worden van aandoeningen/ziektes.

Privacy

Lime Tree Island gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Lime Tree Island overmaakt, worden deze in het bestand van Lime tree Island opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes.

Slotbepaling

Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwtjes bij Yoga With Taylor? Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief!